Završni radovi

Završni radovi su neizostavni poslovi prilikom adaptacije i renoviranja određenog prostora. Naša firma se trudi da uklopi vaše ideje sa prostornim mogućnostima. Kada je reč o završnim radovima, možete nas angažovati za sledeće grupe poslova:


Molerski radovi

 

Molerski radovi podrazumevaju pre svega dekoraciju zidova i plafona. Boja zdova je važan element u uređivanju zidova koja u kombinaciji sa nameštajem dodatno utiče na oblik prostorije.

 

više o ovoj usluzi pogledajte ovde <<<


 

Keramičarski radovi

Ovi radovi pripremne radove, postavljanje keramičarskih pločica i postavljanje granitnih pločica.

 

više o ovoj usluzi pogledajte ovde <<<

 

 

 

Gipsani radovi

 

Danas ne postoje granice kada je u pitanju upotreba gipsa. Ugradnjom gipsanih ploča i izvođenjem gipsanih radova možete kreirati enterijer onako kako ste zamislili. Kombinovanjem gipsanih elemenata ostvaruju se zamisli klijenata.

 

više o ovoj usluzi pogledajte ovde <<<
 

 

 

 

 

 

Parketarski radovi

 

Odabir podova ima bitnu ulogu kada je reč o uređivannju prostora. Pored estetske funkcije, podovi imaju važnu funkcionalnu ulogu.

 

više o ovoj usluzi pogledajte ovde <<<


 

 

 

Elektroinstalacije

 

Ugradnja električne instalacije spada u važne delove gradnje, ali je i te kako bitna prilikom adaptacije i renoviranja svakog prostora.

 

više o ovoj usluzi pogledajte ovde <<<
 

 

Vodoinstalacije
 

 

Još jedna vrsta poslova o kojoj treba posebno voditi računa prilikom adaptacije i renoviranja kuće je postavljanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija.

 

više o ovoj usluzi pogledajte ovde <<<


 

 

 

Rušenje zidova

 

Rušenje zidova je još jedna usluga koju nudi naša firma. Ova vrsta posla prilikom adaptacije i renoviranja prostora zahteva dodatne mere opreza i zaštite.

 

više o ovoj usluzi pogledajte ovde <<<